For sale: Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel

Property photo 0 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 1 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 2 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 3 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 4 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 5 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 6 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 7 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel Property photo 8 - Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel
For sale: Faurestraat 13, 2901 RC Capelle aan den IJssel
Type of residence House, single-family house, end house
Plot size 214 m²
Liveable area 157 m²
Open house:
21 August 2018 10:00 - 11:00


              
Public auction
New for sale

General

OPENHUIS OP DINSDAG 21 AUGUSTUS VAN 10.00 TOT 11.00 UUR

(Buiten het openhuis zijn bezichtigingen niet mogelijk)

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen v... More info
 • Features
  Type of residence House, single-family house, end house
  Construction period 1997
  Status Available
  Offered since 25 July 2018
  All characteristics

Features

Offer
Reference number 07020
Price Public auction
Upholstered Not furnished
Furnishing Unfurnished
Status New for sale
Acceptance By consultation
Offered since 25 July 2018
Last updated 14 August 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence House, single-family house, end house
Type of construction Existing estate
Construction period 1997
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Surfaces and content
Plot size 214 m²
Effective area 157 m²
Content 513 m³
Mapping
Number of floors 3
Number of rooms 5
Boiler
Combiboiler Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

OPENHUIS OP DINSDAG 21 AUGUSTUS VAN 10.00 TOT 11.00 UUR

(Buiten het openhuis zijn bezichtigingen niet mogelijk)

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal B.V.
het woonhuis met grond en verder toebehoren gelegen te 2901 RC CAPELLE AAN DEN IJSSEL, Fauréstraat 13, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 2334 ter grootte van twee are en veertien centiare (2 a 14 ca)
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd aan derden.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001716, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek.

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.

HET WORDT AANGRADEN EEN DESKUNDIGE IN TE SCHAKELEN OM DE VEILINGAANKOOP TE BEGELEIDEN

Ground floor

het woonhuis met grond en verder toebehoren gelegen te 2901 RC CAPELLE AAN DEN IJSSEL, Fauréstraat 13, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 2334 ter grootte van twee are en veertien centiare (2 a 14 ca)

Log in

Log in to My Adwil Vastgoed B.V.. Don't have an account? Create one!

Create account?

Recently viewed